Najaarsnota 2019

Overzichten en Middelen

Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Exploitatie

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m VJN/Kadernota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Raming 2023

Provinciefonds

276,284

274,334

-692

273,642

270,340

273,117

280,513

289,336

Dividend

1,000

1,740

0

1,740

1,500

1,500

1,500

1,500

Lokale heffingen

340,050

337,550

0

337,550

341,150

341,350

340,650

339,050

Overige algemene dekkingsmiddelen

522

1,334

0

1,334

500

500

500

500

Totaal

617,856

614,958

-692

614,266

613,490

616,467

623,163

630,386

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling