Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

Doel 4-4 is per 1 januari 2017 vervallen.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling