Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.7.1.1

Aantal afgegeven beschikkingen ernst en spoed voor de locaties op de KRW-lijst

0%

100%

100%

100%

100%

Toelichting prestatie-indicatoren

ga terug