Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

-64

-555

0

-555

-67

-66

-66

-68

PR 1 Groene ambities

232

232

25

257

72

1,820

0

542

Saldo reserves

-168

323

-25

298

-5

-1,754

66

-475

ga terug