Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Taak 1.2.4 Beleidsvorming en gebiedsafspraken maken over veenbodemdaling

Taak 1.2.4 Beleidsvorming en gebiedsafspraken maken over veenbodemdaling

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug