Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Taak 1.4.3 Actualiseren Natura 2000 beheerplannen en naleving overeengekomen afspraken

Taak 1.4.3 Actualiseren Natura 2000 beheerplannen en naleving overeengekomen afspraken

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug