Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Taak 3.1.3 Integraal Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Taak 3.1.3 Integraal Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug