Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Taak 3.5.2 Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plannen

Taak 3.5.2 Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plannen

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug