Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Taak 3.5.4 Toezicht op gemeentelijke huisvestingsverordeningen

Taak 3.5.4 Toezicht op gemeentelijke huisvestingsverordeningen

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug