Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.2.1 Ondersteunen van cultuurparticipatie

Taak 4.2.1 Ondersteunen van cultuurparticipatie

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug