Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.3.1 Borgen van kennis over het sociale domein en maatschappelijke ontwikkelingen

Taak 4.3.1 Borgen van kennis over het sociale domein en maatschappelijke ontwikkelingen

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug