Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.4.1 Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Taak 4.4.1 Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug