Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

-769

-1,260

0

-1,260

-4,939

-3,838

-3,838

-3,840

PR 1 Reserve UPG 40

0

-110

0

-110

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

6,949

6,983

286

7,269

4,585

3,858

412

542

PR 1 Vlietland

82

82

0

82

82

64

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

720

430

0

430

2,196

707

770

0

PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

800

800

318

1,118

0

0

0

0

PR OMO Frictiekosten algemeen

70

78

0

78

0

0

0

0

Saldo reserves

-7,852

-7,004

604

-7,608

-1,924

-791

2,656

3,297

ga terug