Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.3.a

Percentage Zuid-Hollanders dat tevreden is met recreatief groen in de buurt (straal van 2 km en/of binnen 10 minuten fietsen)

73%

73%

geen meting

73%

PM

1.3.b

Percentage Zuid-Hollanders dat tevreden is met recreatieve routenetwerken (varen, fietsen, wandelen)

66%

70%

geen meting

71%

PM

ga terug