Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Opstellen integrale onderzoeksagenda

-300

-300

0

-300

0

0

0

0

PR 3 Regionale gebiedsgerichte projecten

-200

-200

0

-200

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

0

0

44

44

0

0

0

0

PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

1,745

1,245

0

1,245

3,546

2,500

0

0

PR 3 Implementatie Omgevingswet

1,500

1,500

0

1,500

1,598

0

0

0

PR 3 Opstellen integrale onderzoeksagenda

304

333

-70

263

488

0

0

0

PR 3 IRP Goeree-Overflakkee

100

100

0

100

100

0

0

0

PR OMO Alertheidsbudget

0

44

-44

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-3,149

-2,722

-70

-2,652

-5,733

-2,500

0

0

ga terug