Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering

-3,591

-3,591

0

-3,591

-3,591

0

0

0

PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering

5,234

7,732

454

8,186

3,768

735

710

0

Saldo reserves

-1,643

-4,141

454

-4,595

-177

-735

-710

0

ga terug