Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.7.a

Aantal spoedlocaties (MTR-lijst 2013) waarvan de risico’s zijn gesaneerd dan wel zijn beschikt als niet-spoed locatie.

112

60%

80%

100%

100%

3.7.b

Aantal grondwater locaties met invloed op een KRW kwetsbaar object waarvan de risico’s zijn gesaneerd dan wel alsnog als niet-spoed -locatie zijn beschikt.

0%

50%

100%

100%

100%

ga terug