Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.2.a

Aandeel duurzame energie in Zuid Holland (%)

3.1 %

7

9

10

14

3.2.b

totale productie van hernieuwbare energie in Zuid Holland (PJ)

13.4 PJ

30

39

44

56

3.2.c

Vermeden CO2 uitstoot door duurzame energie inzet in Zuid Holland (in Mton)

1.7  Mton

4.5

5.9

6.5

8.3

3.2.d

Absolute energiebesparing ten opzichte van 1990 (PJ)

-34 PJ

-21

-14

-14

- 0

3.2.e

Vermeden CO2 uitstoot door energie-efficiëntie, besparing en transitie ten opzichte van 1990  (Mton)

-4 Mton

-2

-1

0

1

3.2.f

Totale emissie broeikasgassen in Zuid Holland (Mton)

40 Mton

42

41

39

38

3.2.g

CO2 voetafdruk van de organisatie inclusief beheer en onderhoud infra en OV-concessies (kton CO2)"

64 kton

55

52

50

48

ga terug