Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

4.1.a

Klanttevredenheid (schaal 1-10)

6,84

geen meting

>7,2

geen meting

>7,2

4.1.b

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

0

0

0

4.1.c

Opkomst verkiezingen

PM

55%

55%

55%

55%

ga terug