Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Voor dit doel zijn er geen effectindicatoren.

ga terug