Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.2.2.1

Aantal afgeronde onderzoeksmaatregelen in drinkwaterwinningsgebieden (zoals vastgelegd in het SGPB voor 2016-2021)

0

1

1

1

1

1.2.2.2

Aantal gevoerde gebiedsgesprekken aan de hand van gebiedsdossiers

0

14

14

14

14

ga terug