Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.3.5.1

Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in voorbereiding (uitgedrukt in mln euro’s en op basis van begrote projectkosten)

N.v.t.

10

0

0

PM

1.3.5.2

Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in uitvoering (uitgedrukt in mln euro’s en op basis van begrote projectkosten)

N.v.t.

10

10

5

PM

1.3.5.3

Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten die zijn afgerond (uitgedrukt in mln euro’s en op basis van begrote projectkosten)

N.v.t.

5

15

20

PM

1.3.5.4

Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel recreatie

N.v.t.

68

67

66

PM

1.3.5.5

Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel biodiversiteit

N.v.t.

22

23

24

PM

1.3.5.6

Het aandeel (in  %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel duurzame landbouw

N.v.t.

10

10

10

PM

1.3.5.7

Het aantal resterende knelpunten in recreatieve routes voor varen, fietsen, wandelen die dmv een subsidie op basis van de Uitvoeringsregeling Groen worden opgelost

8 (2015)

0

0

0

1.3.5.8

Aantal ha RodS-gebied waarvan de inrichting is afgerond en beheer geregeld. Het betreft RodS-gebieden waarvan per 2013 een realisatieopgave resteert.

1.383 (2014)

2.812

2.812

2.812

ga terug