Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

-1

-1

0

-1

-2,001

-1

-1

-1

PR 1 Groene ambities

6,717

6,751

261

7,012

4,513

2,038

412

0

PR 1 Vlietland

82

82

0

82

82

64

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

430

430

0

430

1,096

107

213

0

PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

800

800

318

1,118

0

0

0

0

Saldo reserves

-8,029

-8,063

-579

-8,642

-3,690

-2,208

-624

1

ga terug