Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.6.3.1

Aantal knelpunten NO2 en fijnstof langs provinciale wegen

0

0

0

0

0

1.6.3.2

Aantal bijna knelpunten langs wegen in Zuid-Holland (NO2 tussen 38 en 40,5 microgram)

678

100

0

0

0

1.6.3.3

Aantal blootgestelden aan bijna-knelpunten langs wegen in Zuid-Holland

5.535

1.000

50

50

50

ga terug