Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.6.4.1

Aantal km uitgevoerde geluidmaatregelen

43 km (2011)

PM

PM

PM

PM

ga terug