Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.1.1.1

Percentage binnen de termijn verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen

93%

90%

90%

90%

90%

2.1.1.2

Percentage binnen de streeftermijn (conform vastgesteld werkproces) afgehandelde meldingen

88%

90%

90%

90%

90%

ga terug