Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

De ambitie van de provincie Zuid-Holland is om de best bereikbare provincie te zijn. Om dit te bereiken richt de provincie zich op de volgende vijf doelen;

 • Kwaliteit bestaande provinciale infrastructuur op orde houden;
 • Compleet maken mobiliteitsnetwerk;
 • Verbeteren verkeersveiligheid;
 • Benutten bestaande infrastructuur door:
  • Vraag naar mobiliteit afstemmen op het aanbod van infrastructuur en vervoermiddelen;
  • Verbeteren integratie van netwerken;
 • Mobiliteitssysteem versterken en opwaarderen.

Binnen dit doel wordt, als onderdeel van de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, gewerkt aan:

 • Nieuwe Impuls voor verduurzaming van onze mobiliteit.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Bedragen × €1,000
 • Vastgestelde begroting
 • Bijstelling