Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.6.1.1

Aantal uitgebrachte ruimtelijke adviezen ruimtelijke plannen cultureel erfgoed

80

80

80

80

80

ga terug