Najaarsnota 2019

Overzichten en Middelen

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

5.1.1.1.a

In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 1

100%

95-100

95-100

95-100

95-100

5.1.1.1.b

In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 2

97%

95-100

95-100

95-100

95-100

5.1.1.1.c

In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 3

83%

95-100

95-100

95-100

95-100

5.1.1.1.d

In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 4

99%

95-100

95-100

95-100

95-100

5.1.1.1.e

In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Overzichten en Middelen

80%

95-100

95-100

95-100

95-100

5.1.1.2

Percentage structurele lasten dat in de begroting wordt gedekt door structurele baten (duurzaam en reëel begrotingsevenwicht, percentage dient minimaal 100 te zijn)

100

100

100

100

100

ga terug