Najaarsnota 2019

Overzichten en Middelen

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

5.1.2.1

Jaarlijks tarief van de opcenten

95 (2015)

90,4

91,7

91,7

91,7

ga terug