Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Risicoreservering Grevelingen

-5,000

-5,000

0

-5,000

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

0

226

0

226

0

0

0

0

PR 3 IRP Goeree-Overflakkee

0

74

0

74

0

0

0

0

Saldo reserves

5,000

4,700

0

4,700

0

0

0

0

ga terug