Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

-704

-704

0

-704

-2,871

-3,771

-3,771

-3,771

PR 1 Reserve UPG 40

0

-110

0

-110

0

0

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

290

0

0

0

1,100

600

557

0

PR OMO Frictiekosten algemeen

70

78

0

78

0

0

0

0

Saldo reserves

344

736

0

736

1,771

3,171

3,214

3,771

ga terug