Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.3.7.1

Aantal natuur- en recreatieschappen (inclusief het Koepelschap Buitenstedelijk Groen) waarvan de provincie nog deelnemer is

9 (2015)

0

0

0

PM

1.3.7.2

Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is afgebouwd

0% (2015)

100%

100%

100%

PM

ga terug