Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Reserve UPG 40

0

-397

0

-397

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

200

200

0

200

0

0

455

333

PR 1 Reserve UPG 40

0

675

0

675

535

865

0

0

Saldo reserves

-200

-478

0

-478

-535

-865

-455

-333

ga terug