Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI

0

60

-23

38

94

34

33

23

Saldo reserves

0

-60

23

-38

-94

-34

-33

-23

ga terug