Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

1,100

1,100

0

1,100

0

0

0

0

Saldo reserves

-1,100

-1,100

0

-1,100

0

0

0

0

ga terug