Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Opstellen integrale onderzoeksagenda

-300

-300

0

-300

0

0

0

0

PR 3 Opstellen integrale onderzoeksagenda

304

333

-70

263

488

0

0

0

Saldo reserves

-4

-33

70

37

-488

0

0

0

ga terug