Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

50

50

0

50

50

50

50

0

Saldo reserves

-50

-50

0

-50

-50

-50

-50

0

ga terug