Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Taak 1.1.1 Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

Taak 1.1.1 Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug