Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.1.1.1

Aantal kilometer genormeerde regionale keringen per jaar

2.065

10

5

0

0

1.1.1.2

Aantal getoetste dijkversterkingsplannen primaire keringen per jaar

3

1

1

1

1

ga terug