Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Taak 1.6.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten

Taak 1.6.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug