Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Omgevingsveiligheid

-10,264

-10,264

0

-10,264

0

0

0

0

PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering

0

0

163

163

0

0

0

0

PR 1 Luchtkwaliteit (NSL)

378

378

0

378

420

0

0

0

PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid

285

263

0

263

523

0

0

0

PR 1 Omgevingsveiligheid

4,000

10,264

0

10,264

5,987

0

0

0

PR 1 Frictiekosten RUD

500

500

0

500

647

0

0

0

Saldo reserves

5,102

-1,141

163

-1,304

-7,576

0

0

0

ga terug