Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.1.a

Percentage wegen in goede technische staat op basis van conditiemeting (NEN 2767)

93%

92%

88%

86%

90%

2.1.b

Percentage vaarwegen in goede technische staat op basis van conditiemeting (NEN 2767)

51,6%

57%

60%

65%

66%

2.1.c

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het wegverkeer

98%

100%

100%

100%

100%

2.1.d

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het vaarwegverkeer

94%

100%

100%

100%

100%

2.1.e

Gemiddelde snelheid autoverkeer spits op belangrijke regionale trajecten (km per uur)

50,1 km/uur

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.1.f

Gemiddelde snelheid autoverkeer dal op belangrijke regionale trajecten (km per uur)

54,0 km/uur

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.1.g

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers Zuid-Holland

64

≤ 2018

≤ 2019

≤ 2020

≤ 2021

2.1.h

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers in het regiegebied Zuid-Holland

34

≤ 2018

≤ 2019

≤ 2020

≤ 2021

2.1.i

Aandeel fietsgebruik bij afstanden tot 15 km

31%

≥ 33%

≥ 34%

≥ 35%

≥ 36%

2.1.j

Gebruik provinciale vaarwegen in vaarbewegingen -- Aantal vaarbewegingen (beroepsbinnenvaart) op de Gouwe

8.100

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.1.k

Gebruik provinciale vaarwegen in tonnages -- Vervoerde tonnages (x100.000) op de Gouwe

33.000

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.1.l

Percentage kunstwerken waarvan het laatste grote onderhoud aan civiele constructie max.15 jaar geleden heeft plaatsgevonden

100% (2017)

100%

100%

100%

100%

ga terug