Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI

-5,490

-5,490

0

-5,490

-3,836

-2,936

-2,776

-926

PR 2 Bereikbaarheid

-12,046

-12,087

-2,660

-14,747

-5,946

-6,156

-6,156

-556

PR 2 Mobiliteit

-1,929

-1,929

0

-1,929

-1,929

0

0

0

PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud

-19,000

-19,000

2,930

-16,070

-22,454

-8,475

0

0

PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI

4,600

2,475

-23

2,453

6,715

634

633

623

PR 2 Bereikbaarheid

3,296

12,388

-2,142

10,246

730

11,180

3,619

1,600

PR 2 Mobiliteit

0

0

0

0

0

0

5

5

PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud

0

0

0

0

0

0

18,000

7,000

PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

1,100

1,100

0

1,100

0

0

0

0

PR 1 IODS

1,000

1,000

0

1,000

0

0

0

0

Saldo reserves

28,469

21,543

-1,895

23,438

26,720

5,753

-13,325

-7,747

ga terug