Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Taak 3.5.1 Regionale afstemming

Taak 3.5.1 Regionale afstemming

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug