Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Versterking economie

0

0

-650

-650

0

0

0

0

PR 3 Bedrijventerreinen

0

75

-2,935

-2,860

3,105

2,765

2,075

0

PR 3 Alt.locatie Hoeksche Waard

0

1,260

0

1,260

720

360

45

45

PR 3 Versterking economie

0

767

-267

500

880

10

0

200

PR 3 Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

500

500

0

500

500

500

250

188

Saldo reserves

-500

-2,602

-3,852

1,250

-5,205

-3,635

-2,370

-433

ga terug