Najaarsnota 2019

Doel 2

Doel 2: We zijn een aantrekkelijk en goed werkgever

Effectenindicator 2.1: We zijn maatschappelijk betrokken en streven naar een divers personeelsbestand

Prestatie-indicator

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.1.1

Aantal trainees

20

22

22

22

22

2.1.2

Aantal participatiebanen (in fte)

14

33

38

43

49

2.1.3

Aantal stageplaatsen

50

70

70

70

70

2.1.4

Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo'ers)

12

10

-

-

-

2.1.5

Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

50

50

50

50

50

Effectenindicator 2.2: We doen onderzoek naar en werken actief aan het werkgeversmerk 'provincie Zuid-Holland' bij werkzoekenden en personeel

Prestatie-indicator

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.2.1

Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

6,7

-

7,3

-

-