Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.1.5 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten)

Taak 4.1.5 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten)

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug