Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

4.1.4.1

Percentage gemeenten en waterschappen dat voldoet aan de bepalingen van de Archiefwet ('groen' kleurt in kader van het IBT)

10%

75%

80%

85%

PM

4.1.4.2

Aantal opvragingen van archiefstukken in Nationaal Archief

714

900

950

1.000

PM

ga terug