Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.1.7 Adviseren en ondersteunen van het bestuur

Taak 4.1.7 Adviseren en ondersteunen van het bestuur

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug